Natalia Zubkowicz

Studentka dyrygentury chóralnej na UMFC, Prezes Koła Artystyczno Naukowego Dyrygentury Chóralnej. Dzięki XVI LO S. Sempołowskiej w Warszawie mówi lepiej po francusku niż po angielsku 😉 Ukończyła szkołę muzyczną na skrzypcach; uczyła się śpiewu u prof. Małgorzaty Marczewskiej. Członek Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego; śpiewała msze, opery i oratoria z chórami Warszawskiej Opery Kameralnej czy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Uwielbia tańczyć – trenowała tańce towarzyskie i dawne przy SDK. Jako wolontariuszka Eucharystycznego Ruchu Młodych w Laskach prowadzi formację śródroczną i wyjeżdża jako opiekun z młodzieżą.