Małgorzata Juras

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina specjalności Prowadzenie Zespołów Muzycznych w klasie dra hab. Dariusza Zimnickiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Matematyka.

Jako dziecko śpiewała w chórze Rubikon prowadzonym przez Annę Vranovą, solistkę Teatru Wielkiego. Ukończyła Prywatną Szkołę Muzyczną I stopnia Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie w klasie fletu poprzecznego. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, tam stawiała pierwsze kroki z dyrygentury pod okiem prof dr hab. Katarzyny Sokołowskiej.
Należy do grona założycieli Chóru Wydziału MIM UW. Dyrygent zespołu działającego przy kościele Nawiedzenia NMP w Warszawie. W roku akademickim 2017/2018 należała do zarządu Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC. W 2017 roku utworzyła chór Musicana złożony z jej przyjaciół.