Barbara Bartha

Studiowała dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Conservatorio di Musica „Giuseppe Verdi” w Como (Włochy), studia ukończyła z wyróżnieniem w 2013 roku. Jako dyrygent pracowała z chórem parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, chórem Warszawskiego Uniwersytetu III Wieku im. F. Chopina, a od października 2014 roku z chórem Wydziału MIM UW. Prowadziła również zajęcia w ramach różnych warsztatów liturgicznych. Jej pasją jest dawna muzyka wokalna, szczególnie polifonia renesansu i wczesnego baroku.